WARSZAWA

 

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Komputerowe systemy finansów i księgowości autor: Nafkha R., Żółtowska M.
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Komputerowe systemy finansów i księgowości

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SGGW
ISBN: 9788375834062
Format: B5
Liczba stron: 150
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2013 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny (Uwaga: Niski stan magazynowy)
20,00 zł 18,00 zł

Spis treści
Wstęp ... 11

1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych ... 12
1.1. Systemy transakcyjne przetwarzania danych – STPD ... 14
1.2. Systemy informacyjno-raportujące ... 14
1.3. Systemy wspomagania decyzji – SWD ... 15
1.4. Systemy eksperckie ... 15
1.5. Systemy sztucznej inteligencji ... 17
1.6. Systemy finansowo-księgowe ... 17
1.6.1. Co to są systemy finansowo-księgowe? ... 17
1.6.2. Jak wybrać? ... 18
1.6.3. Przykładowe oferty dostawców systemów (modułów) finansowo-księgowych ... 19
1.6.3.1. Księga handlowa firmy INFOR ... 20
1.6.3.2. Finanse i księgowość systemu Forte firmy SAGE ... 21
1.6.3.3. Finanse i księgowość systemu ERP SyKOF ... 22
1.6.3.4. Finanse i księgowość firmy SIMPLE ... 24
1.6.3.5. SAP Business One firmy SAP AG ... 26
1.6.3.6. IFS Applications firmy IFS World – Industrial and Financial Systems ... 27
1.6.4. Finanse i księgowość w systemie Comarch CDN XL ... 28
1.6.4.1. Księgowość ... 29
1.6.4.2. Finanse ... 31

2. Podejście teoretyczne – finanse i księgowość w Comarch CDN XL ... 35
2.1. Rozpoczęcie pracy w systemie ... 35
2.1.1. Uruchomienie systemu, logowanie ... 35
2.1.2. Podstawowa konfiguracja ... 35
2.1.2.1. Zakładka „Słowniki” ... 36
2.1.2.2. Zakładka „Okresy obrachunkowe” ... 37
2.1.2.3. Zakładka „Parametry 1” ... 37
2.1.2.4. Zakładka „Parametry 2” ... 38
2.1.2.5. Zakładka „Księgowania” ... 39
2.1.2.6. Zakładka „Księgowania cd” ... 40
2.1.2.7. Zakładka „Konta kontrahentów” ... 40
2.1.2.8. Zakładka „Konta pracowników” ... 41
2.1.2.9. Zakładka „Odsetki” ... 41
2.1.3. Data w systemie ... 41
2.1.4. Daty obliczeń ... 41
2.2. Kontrahenci ... 42
2.2.1. Karta kontrahenta ... 42
2.3. Pracownicy ... 43
2.4. Urzędy i banki ... 43
2.5. Towary ... 44
2.6. Waluty ... 44
2.7. Plan kont ... 44
2.7.1. Wygenerowanie planu kont za pomocą kreatora ... 45
2.7.2. Grupowanie kont ... 46
2.7.2.1. Zakładanie grupy kont ... 46
2.7.2.2. Synchronizacja grupy ... 47
2.8. Bilans otwarcia ... 47
2.8.1. Wprowadzanie ręcznego bilansu otwarcia ... 48
2.8.2. Wprowadzanie automatycznego bilansu otwarcia ... 48
2.9. Kasa/Bank ... 49
2.9.1. Rejestry kasowe/bankowe ... 49
2.9.2. Raporty kasowe/bankowe ... 50
2.9.2.1. Raporty wprowadzane ręcznie ... 50
2.9.2.2. Raporty tworzone automatycznie ... 50
2.9.2.3. Zamykanie raportów ... 51
2.9.2.4. Księgowanie raportów ... 51
2.9.2.5. Usuwanie raportów ... 51
2.9.3. Zapisy kasowe/bankowe ... 52
2.9.3.1. Wprowadzanie zapisów kasowych/bankowych ... 52
2.9.3.2. Usuwanie zapisów kasowych/bankowych ... 52
2.9.3.3. Rozliczanie zapisów kasowych/bankowych ... 53
2.9.3.4. Automatyczne generowanie zapisów kasowych/bankowych ... 53
2.9.4. Operacje kasowe/bankowe ... 53
2.10. Dokumenty handlowe (moduł Sprzedaż) ... 55
2.10.1. Wprowadzanie faktur zakupu/sprzedaży ... 55
2.10.2. Zapłata (całkowita i ratalna) oraz rozliczanie płatności z poziomu faktury zakupu/sprzedaży ... 56
2.10.3. Rejestracja przyjęć i wydań zewnętrznych ... 59

2.10.4. Spinacze ... 60
2.10.4.1. Generowanie spinacza z poziomu listy faktur zakupu/sprzedaży ... 60
2.10.4.2. Generowanie spinacza z poziomu listy przyjęć/wydań zewnętrznych ... 62
2.10.4.3. Księgowanie spinacza ... 64
2.10.5. Korekty dokumentów handlowych ... 64
2.10.5.1. Korekta ... 64
2.10.5.2. Korekta wartości ... 65
2.10.5.3. Korekta elementu transakcji ... 65
2.10.5.4. Automatyczna korekta ... 66
2.10.5.5. Korekta ręczna ... 67
2.10.5.6. Korekty dokumentów typu spinacz ... 68
2.10.6. Anulowanie zatwierdzonych dokumentów handlowych i magazynowych ... 69
2.10.7. Dekretacja i księgowanie dokumentów handlowych ... 70
2.10.7.1. Księgowanie z poziomu dokumentu ... 70
2.10.7.2. Księgowanie z poziomu listy dokumentów ... 71
2.11. Rejestr VAT ... 72
2.11.1. Wprowadzanie faktury a-vista ... 73
2.11.2. Rozliczanie dokumentów a-vista ... 75
2.11.3. Korekta dokumentów a-vista ... 75
2.11.4. Anulowanie dokumentów a-vista ... 75
2.11.5. Księgowanie dokumentów a-vista ... 75
2.12. Deklaracje VAT ... 75
2.12.1. Deklaracja VAT-7D ... 76
2.12.2. Deklaracja VAT-7K ... 76
2.12.3. Deklaracja VAT-7 ... 76
2.12.3.1. Wystawianie deklaracji VAT-7 ... 77
2.13. Noty memoriałowe ... 78
2.13.1. Uproszczona nota memoriałowa – UNM ... 78
2.13.1.1. Generowanie uproszczonej noty memoriałowej ... 78
2.13.2. Nota memoriałowa ... 79
2.13.2.1. Symbole kwot ... 79
2.13.2.2. Definicja noty memoriałowej ... 79
2.13.2.3. Schemat księgowań noty memoriałowej ... 80
2.13.2.4. Rejestrowanie noty memoriałowej ... 81
2.14. Rozliczenia i rozrachunki ... 81
2.14.1. Rozliczenia ... 81
2.14.1.1. Rozliczenie dokumentu źródłowego/Wygenerowanie
zapłaty ... 82
2.14.2. Rozrachunki ... 83
2.14.2.1. Dokonywanie rozrachunków ... 84
2.14.2.2. Automatyczne rozrachunki ... 84
2.14.3. Generowanie not i upomnień ... 85
2.15. Schematy księgowań ... 86
2.15.1. Definiowanie schematów księgowań – wiadomości ogólne ... 87
2.15.2. Definiowanie schematów księgowań dla faktur VAT ... 88
2.16. Księgowania okresowe ... 88
2.16.1. Dokonanie księgowania okresowego ... 89
2.17. Zapisy księgowe i dzienniki księgowe ... 90
2.17.1. Wprowadzanie dekretów pojedynczych ... 90
2.17.2. Wprowadzanie dekretów zbiorczych ... 91
2.17.3. Generowanie uproszczonej noty memoriałowej z poziomu zapisów księgowych ... 91
2.17.4. Przenoszenie zapisów księgowych do księgi głównej ... 91
2.17.5. Usunięcie/Storno dekretu w buforze ... 92
2.17.6. Dokonanie storna zapisu w księdze głównej ... 92
2.18. Zestawienie obrotów i sald ... 93
2.19. Sprawozdanie finansowe ... 94
2.19.1. Kreator zestawień księgowych ... 95
2.19.2. Wyliczanie zestawień księgowych ... 95
2.20. Zamknięcie okresu obrachunkowego ... 96

3. Podejście praktyczne – finanse i księgowość w Comarch CDN XL ... 97
3.1. Podstawowa konfiguracja ... 97
3.2. Kontrahenci ... 99
3.2.1. Założenie kart kontrahentów ... 99
3.3. Pracownicy ... 100
3.3.1. Założenie karty pracownika ... 100
3.4. Urzędy i banki ... 100
3.4.1. Wprowadzenie urzędu skarbowego (US) ... 100
3.4.2. Wprowadzenie urzędu ZUS ... 100
3.4.3. Wprowadzenie banku BPH SA ... 100
3.5. Towary ... 100
3.5.1. Wprowadzenie kart towarów ... 100
3.6. Waluty ... 101
3.6.1. Wprowadzenie walut ...