ksiazka tytuł: Ochrona konsumentów korzystających z usług - wybrane zagadnienia autor: Ozimek Irena
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Ochrona konsumentów korzystających z usług - wybrane zagadnienia

Wersja papierowa
Autor: Ozimek Irena
Wydawnictwo: SGGW
ISBN: 978-83-7583-422-2
Format: B5
Liczba stron: 112
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2013 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny (Uwaga: Niski stan magazynowy)
15,00 zł 13,50 zł

Spis treści
Wstęp ... 5
Rozdział I. Rozwój ochrony konsumentów na świecie i w Polsce ... 7
1. Geneza ochrony konsumentów ... 7
2. Katalog praw przysługujących konsumentom ... 12

Rozdział II. Wybrane źródła informacji z zakresu ochrony konsumentów ... 15
1. Klasyfikacja źródeł informacji konsumenckiej ... 15
2. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony konsumentów na rynku usług w Polsce ... 16
3. Reklama jako źródło informacji konsumenckiej ... 19

Rozdział III. Zawieranie umów sprzedaży dóbr i usług ... 24
1. Obowiązki informacyjne usługodawcy podczas zawierania umowy z konsumentem ... 24
2. Zasady uwidaczniania cen towarów i usług ... 36
3. Istota umowy sprzedaży ... 40

Rozdział IV. Instytucje i organizacje zajmujące się ochroną konsumentów na rynku usług ... 48
1. Instytucje rządowe i samorządowe zajmujące się ochroną konsumentów w Polsce ... 48
2. Europejskie Centrum Konsumenckie ... 54
3. Organizacje konsumenckie w Polsce ... 56
4. Organizacje arbitrażu branżowego w Polsce ... 57

Rozdział V. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów ... 66
1. Rodzaje praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ... 66
2. Niedozwolone klauzule umowne ... 66
3. Nieuczciwe praktyki rynkowe ... 70
4. Czyny nieuczciwej konkurencji ... 75
5. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów ... 80

Rozdział VI. Naruszenia praw konsumentów na wybranych rynkach usług i możliwości przeciwdziałania tym naruszeniom ... 83
1. Przykłady naruszeń praw konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle działań instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsumentów ... 83
2. Możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumentów ... 89

Podsumowanie ... 104
Bibliografia ... 107