WARSZAWA

 

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Przyroda i miasto, Tom VIII autor: Rylke Jan (red.)
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Przyroda i miasto, Tom VIII

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SGGW
ISBN: 9788372447883
Format: B5
Liczba stron: 456
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2006 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny (Uwaga: Niski stan magazynowy)
30,00 zł 27,00 zł

Spis treści
Contents
Noty o autorach ... 7
Informations about authors
Wstęp – Jan Rylke ... 11
Introduction
Ochrona zabytków w polityce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Tomasz Merta ... 14
Monuments protection in policy of Ministry of Culture and National Heritage
Zabytkowe parki i ogrody – Anna Różańska ... 17
Monumental parks and garden
Historical gardens and parks in Ukraine and problems of their revalorization
– Oresta Remeshylo-Rybchynska ... 20
Historyczne Ogrody i Parki na Ukrainie i ich rewaloryzacja
Stan zachowania i użytkowanie polskich parków publicznych XIX wieku
– Kinga Kimic ... 39
Polish public parks of the 19th century – their condition and forms of rest
Ocena stanu przetrwania na ziemiach polskich wybranych założeń ogrodowych
zaprojektowanych w XIX wieku przez Petera Josepha Lennégo – Bożena Stępka ... 51
Evaluation of preservation of selected garden planting arrangements designed in Poland in the 19th century by Peter Joseph Lenné
Stryjskyj Park from the point of view of commercial activity. Historical experience – Yuliya Bohdanova ... 64
Park Stryjski z punktu widzenia działalności biznesowej. Doświadczenia historyczne
Analysis of historical plans as a methodical approach to garden conservation concepts – Katrin Schröder ... 70
Współczesne problemy kształtowania otoczenia parków zabytkowych – Agnieszka Targońska ... 78
Present-day problems of green area architecture in the surroundings of monumental parks
Kościół-ogród w Podkowie Leśnej i jego promocja społeczna – Jeremi T. Królikowski ... 91
The garden-church in Podkowa Leśna and its social promotion
Zabytkowe formy zaprojektowanej zieleni, zabytkowe obiekty obronne, krajobraz kulturowy – Piotr Szpanowski ... 97
Monumental forms of designed green, monumental fortifi cations, cultural landscape
Synthesis of gardens, parks and libraries spaces as an aspect of the cultural educational activity – Ivanna Cherpinska ... 101
Kalwaria Warmińska w Głotowie – problemy dokumentacji i konserwacji krajobrazu sakralnego – Magdalena Swaryczewska, Mariusz Antolak ... 111
Evidence and preservation issues of sacral landscape – the Warmian Calvary in Głotowo
Hacienda Yaxcopoil – rezydencja kolonialna na Jukatanie – Małgorzata Milecka ... 130
Hacienda Yaxcopoil – a colonial residence on Yucatan
Uwarunkowania ochrony zabytkowych układów zieleni towarzyszących fortyfikacjom na terenie Poznania – Agnieszka Wilkaniec ... 139
Historical monuments of fortifi cation greenery system in Poznań – conditions of preservation
Problemy identyfikacji i ochrony zabytkowych obiektów obronnych oraz ich zagospodarowanie jako tereny zieleni na przykładzie twierdzy Warszawa – Katarzyna Pałubska ... 151
Problems with identifi cation and protection historical fortifi cations and their development as green areas on example of fortress of Warsaw
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym otoczenia rezydencji wilanowskiej
– Piotr Szpanowski ... 159
Changes in the spatial management of the surroundings of Wilanów residence
Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa
w Warszawie – Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke ... 180
Age of monumental substance of terrain components on an example of Wilanów complex in Warsaw
Krajobraz kulturowy obrzeży Lublina – Natalia Przesmycka ... 189
The cultural landscape of Lublin’s outskirts
Idea kluczy krajobrazowych – Marek Piwowarski ... 197
The idea of cultural landscape formations
Założenia folwarczne w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny
– Elżbieta Przesmycka, Bartłomiej Kwiatkowski ... 212
Manor farms and the shape of the cultural landscape of the Lublin region
Znaczenie i ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w zrównoważonym rozwoju gmin – Agnieszka Jaszczak ... 224
Meaning and protection of monumental cultural landscape in sustainable development of communes
Restauracja zabytkowych parków i ogrodów, gospodarka drzewostanem parkowym – Dorota Sikora ... 231
Restoration of monumental parks and gardens, park trees distribution
Architekt krajobrazu w zintegrowanym procesie badawczym (na przykładzie działań konserwatorskich prowadzonych na terenie Ogrodu Wilanowskiego) – Dorota Sikora ... 236
Landscape architect in the integrated research process (Case study: the restoration of Wilanów Garden)
Parki i ogrody „Fundacji Pruskich Parków i Ogrodów Berlin – Brandenburg” – restauracja, utrzymanie, zakres regeneracji i odbudowy – Gabriele Horn ... 258
The parks and gardens of the ”Prussian Palaces and Gardens Foundation Berlin – Brandenburg” – restoration, maintenance, regeneration and reconstruction measures
Restauracja i nowe użytkowanie w parkach rzymskich na przykładzie Villa Borghese i Villa Torlonia – Alberta Campitelli ... 274
Restoration and the new utilization of Roman parks on an example of Villa Borghese and Villa Torlonia
Uwarunkowania rewaloryzacji kilku parków dworskich w Lednickim Parku
Krajobrazowym – Maria Chojnacka ... 283
Conditions of revalorization in several manor parks in the Lednicki Landscape Park
Ogród zwyczajny – problematyka rewitalizacji i rekompozycji zabytkowych ogrodów 20-lecia międzywojennego na przykładzie parku przy Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów „Stawisko” w Podkowie Leśnej – Beata J. Gawryszewska ... 296
The common garden – issues of revitalisation and recomposition of monumental parks of two decades between world wars on example of Museum of Anna and Jarosław Iwaszkiewicz
Stawisko in Podkowa Leśna
Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu – Anna Różańska,
Małgorzata Milecka ... 312
The problems of revaluation of baroque layout in Wolbórz
Park Pałacowy w Białowieży – projekt adaptacji zieleni XIX-wiecznej rezydencji
monarszej na potrzeby współczesnego ogrodu publicznego – Ewa Moroz-Keczyńska .... 319
The Tsar’s palace garden in Białowieża – adaptation of a historic private landscape for use as a public garden
Rewaloryzacja wiktoriańskiego założenia ogrodowego w Kylemore (Irlandia)
– Krzysztof Herman ... 331
Restoration of Victorian Walled Garden in Kylemore (Ireland)
Ocena rewaloryzacji i adaptacji zabytkowych ogrodów zoologicznych na potrzeby eksponowania zwierząt – Robert Zubkowicz ... 342
Evaluation of rearrangement and adaptation of historic zoological gardens for the purpose of animal exhibition
Zmiany w strukturze drzewostanu parku w Abramowiczach (Lubelszczyzna)
– Małgorzata Przegalińska-Matyko, Krystyna Pudelska ... 352
Changes of dendrofl ora in Abramowice (Lublin region)
Ochrona drzew w obiektach zabytkowych przed zmianą warunków siedliskowych
spowodowanych realizacją inwestycji – Dorota Kiełsznia ... 364
Protection of trees at historical properties against changing habitat conditions caused by investments
Analiza dendrochronologiczna w świetle dostępnych metod oceny wieku drzew
– Jan Łukaszkiewicz ... 374
Dendrochronology analyze in comparison of tree age assessment methods
Wizualna metoda identyfi kacji starych drzew parkowych zagrażających bezpieczeństwu – Marek Kosmala, Edyta Rosłon-Szeryńska ... 386
Visual method of hazard tree assessment in parks
Stan zachowania zabytkowego drzewostanu przy drogach Lubelszczyzny – Elżbieta Przesmycka, Małgorzata Sosnowska ... 393
Present condition of historic roadside tree stand in the Lublin region
Cmentarze zabytkowe – Jan Rylke ... 405
Monumental cemeteries
Dawne cmentarze na Żuławach – stan obecny, problemy ochrony i konserwacji
– Jerzy Domino ... 408
Historical cemeteries in Żuławy – maintenance, dokumentation protection and conservation problems
Problematyka ochrony cmentarzy niekatolickich w Polsce – Agnieszka Konon ... 417
The problem of protecting of non-catholic cemeteries in Poland
Rola starych cmentarzy w strukturze małych miast na przykładzie miasta Dzierzgonia – Wanda Łaguna ... 421
The role of old cemeteries in the structure of the small town (based on the example of the town of Dzierzgoń)
Analiza dendrologiczna zabytkowego cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie
– Marek Dąbski, Agnieszka Oleś ... 434
The dendrology analysis of the historic cemetery on Lipowa Street in Lublin
Grave-stone sculpture of the fi rst half of XIX century as the landscape forming factor in the Lytchakiv cemetery in Lviv – Khrystyna Kovalchuk ... 441
Wielokulturowość cmentarzy Lubelszczyzny, stan zachowania, perspektywy ochrony – Elżbieta Przesmycka ... 449
Multiculturalism of cemeteries in the Lublin region – their condition and protection perspectives

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Warszawa akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier